Apartmány Klárka

 • Zdeňka Jirotková
 • Horní Malá Úpa 123
 • 542 27

 • Tel: +420 499 891 223
 • Tel: +420 604 648 019

 • E-mail: chataklarka@seznam.cz

Vila Alena

Máte raději ubytování s polopenzí či dokonce plnou penzí? Pokud ano, doporučujeme Vám navštívit stránky penzionu Vila Alena, který provozujeme v těsné blízkosti apartmánů Klárka. Oba ubytovací objekty jsou od sebe vzdáleny jen několik desítek metrů.

 • E-mail: vilaalena@seznam.cz
 • Web: www.vilaalena.cz

Provozovatel

 • Zdeňka Jirotková, Horní Malá Úpa 123, 542 27,
 • Podnikatelský účet č.: 107-4092690237/0100
 • IČO: 87478447
 • Nejsem plátce DPH. Zapsán u Ž.Ú. v Trutnově dne 1.12.2015

Online rezervace

Termín ubytování

Nástup k ubytování (check-in) od 15:00

Ukončení pobytu a uvonění pokoje (check-out) do 10:00.

Kdo by se k nám rád přijel podívat?

Stravování
Apartmány Klárka primárně neposkytují hostům stravování, ale i přesto jsme schopni pro Vás připravit kontinentální snídaně podávané formou bufetu. Abychom byli schopni snídaně připravit, je důležité zájem o snídaně nahlásit nejpozději den před nástupem k ubytování.

Kontaktní osoba

Vyplnění konktatních údajů je povinné. Bez tečhto informací, bychom Vás nemohli kontaktovat zpět ohledně obsazenosti ve Vámi vybraném termínu.

Zpráva či jiný dotaz

Máteli nějaký specifický požadavek nebo potřebu, kterou potřebujete mít vyřešenou před objdnáním Vaší dovolené, zde k tomu máte ideální příležistos. Jednat se může např.: zapůjčení vybavní pro malé děti, omezená mobilita hostů, cestování s domácím mazlíčkem apod.

Antispamová otázka

Výsledek napište slovy a použijte pouze malá písmena.

Podmínky o zpracování osobních údajů


Podmínky o zpracování osobních údajů: Podmínky o zpracování osobních údajů

Použité pojmy

 • a) Podmínky: Podmínky o zpracování osobních údajů
 • b) Správce dat: Penzion Vila Alena, Horní Malá Úpa 123, 54227 (dále „penzion“)
 • c) Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
 • d) Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Použité pojmy

1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Penzionu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2. Penzion se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

Práva, povinnosti a mlčenlivost

1. Penzion se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb, je Penzion povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:

 • a) Zaměstnanci penzionu
 • b) Majitel hotelu
 • c) Účetní

3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Penzionem. Penzion ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:

 • a) Hotelový systém Previo
 • b) Účetní firma Troch

Zodpovědná osoba

1. Zodpovědnou osobou za osobní údaje hostů penzionu je Jaroslav Jirotka (vilalaena@seznam.cz)

Informace o zákaznících

1. Penzion má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu, telefonní číslo a e-mail. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je Penzion povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.

2. Zákazník má kdykoli právo požádat Penzion o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v domovní knize, které jsou uschovány v uzamčené místnosti. Výše uvedeným zákonům však Penzion musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

1. Penzion se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2. Penzion se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 • a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Penzionu, které budou mít Penzionem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
 • b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Penzionu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
 • c) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Penzionu, které budou mít Penzionem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
 • d) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Penzionu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;

3. Penzion se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Penzionem stanoveném a odpovídajícím pokynům Penzionu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Penzionu.

Kamerový systém

1. Penzion využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Penzion prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům, vyjma postoupení policii ČR v případě, že na nich byl zaznamenán trestní čin.

V Horní Malé Úpě Datum 25.5.2018